Egen djurhållning ger bättre mat

Mat av god kvalitet är en viktig del för att må bra. Matens kvalitet avgörs redan i tidigt skede, oavsett om det handlar om ett frö som ska sås eller om en gris som ska födas och så småningom gå till slakt. Att ta vara på matens kvalitet är viktigt, men det är svårt att kontrollera kvaliteten på importerad mat.

Få bättre mat – ha egna djur

Sverige importerar många olika matvaror från många olika länder. Faktum är att vi, precis som de flesta andra länder, är starkt beroende av import av mat för att kunna försörja befolkningen med matvaror. Det är inte negativt i sig, men det finns en del risker och nackdelar med det. För det första gör det oss väldigt utsatta då importen lätt kan påverkas av olika delar i transportkedjan. Det ska inte mycket till för att den kedjan ska brytas och då står vi där med tomma hyllor i matbutiken som följd. Dessutom blir det svårare att kontrollera hur maten hanteras från det att den skapas till det att den ligger på våra tallrikar. Har djuren växt upp och tagits om hand på rätt sätt? Vad har de fått för föda? Har djuren slaktats på ett värdigt sätt? Det är bara några av alla frågor som man kan ha svårt att få svar på vid utländsk hantering av maten. Hur maten hanteras under transporten är också något att ta hänsyn till. Lever transporten upp till kraven på hygien? Ju fler komponenter som krävs för att maten ska hamna på tallriken, desto svårare är det att kontrollera dessa saker.

Om maten produceras i Sverige är det mycket lättare att kontrollera hur hela kedjan av produktionen hanteras. Dessutom kan Livsmedelsverket kontrollera att de svenska reglerna för djurhållning och hygien följs. Andra länder har inte samma regler som Sverige och därför är det inte säkert att djurhållning och hygien håller lika god standard. Exempelvis är det inte lika höga krav på att användningen av antibiotika i kött och mejeriprodukter ska vara låga i andra länder, vilket man bör tänka på om man ska köpa importerad mat. Att ha egen djurhållning är därför det bästa alternativet. Då har man full kontroll över djurets uppväxt, födoämnen och levnadsstandard från början till slut.

Djur som lönar sig att ha hemma

Vissa djur är bättre att ha än andra när det kommer till matproduktion. Det gäller att skaffa djur som kan producera mat på många sätt, levande som döda. Några exempel på det är bland annat höns och får. Höns ger ägg, men de kan även slaktas och ge kött. Fåren däremot kan både producera mjölk och kött, men under hela livet kommer de dessutom att ge ull som kan användas och säljas. Fåren har även en annan fördel, nämligen att hålla efter gräset. Men de äter gärna allt som kommer i deras väg, som rabatter och bärbuskar. Därför måste man skaffa stängsel till dem. Praktiska fårstängsel och fårnät hittar du hos Kellfri så att fåren bara är där du tillåter dem att vara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *